Natuurkampeerterrein De Bulte

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nieuws

Naast de door de familie Koppers waargenomen soorten vogels heeft P. Meijboom (waarvoor ook dank) nog de volgende soorten waargenomen en opgeschreven:
Glanskop, Zwarte Mees, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart, Sijs, Fazant, Sperwer, Bruine Kiekendief, Roek, Boeren Zwaluw en de Torenvalk.
Voor foto's hier klikken.
Door de familie Koppers (leuk en dank u wel) zijn de volgende vogelsoorten op en rond Natuurkampeerterrein Bulte waargenomen:
Appelvink, Blauwe Reiger, Boomklever, Boomkruiper, Bosuil, Buizerd, Ekster, Fitis, Gaai, Geelgors, Gierzwaluw, Goudhaan, Goudvink, Groene Specht, Groenling, Grote Bonte Specht, Grote Lijster, Havik, Heggemus, Holenduif, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Kauw, Kieviet, Koolmees, Kruisbek, Kwartel, Merel, Pimpelmees, Putter, Ringmus, Roodborst, Scholekster, Spreeuw, Staartmees, Tjiftjaf, Turkse Tortel, Vink, Winterkoning, Witte Kwikstaart, Zanglijster, Zwarte Kraai, Zwartkop.
Voor foto's hier klikken.